Category: Synonyms

Sinonim dan Antonim dari Abolish

Abolish artinya : menghapuskan, meniadakan, melenyapkan, mengakhiri This tax should be abolished ( Pajak ini harus dihapuskan ). Synonyms : Annul = membatalkan, mencabut, memutuskanTheir marriage was annulled
Read More

Sinonim dan Antonim dari Aberration

Aberration = penyimpangan, kelainan, kesesatan, sikap yang berlainan. A childless woman was once regarded as an aberration, almost a social outcast ( Seorang wanita yang tidak mempunyai keturunan pernah dianggap
Read More